Visuell afasi

I det längsta går det att undvika att tala. Vinden tar orden och för dem åt ett annat håll.

11.10.12
Sa Pa, Vietnam.{ Före // // Before }

{ Allting // // Everything }Something wants to be said, but the words don't agree.
Something that can't be said,
aphasia,
there aren't any words but maybe a style . . .

(mail.)


// Archive //