I det längsta går det att undvika att tala. Vinden tar orden och för dem åt ett annat håll.

18.12.08

Overklighetens skynke.


Jag går. Viktigare saker har hastigt tornat upp sig.
Ett overklighetens skynke faller över mig från takkronorna och glastaket.
(Vi kanske ses på andra sidan det här. Kanske inte.)

//

I'm leaving. Things more important have suddenly sprung up.
(Perhaps we will meet again on the other side of this. Perhaps not.)

mail.


12.12.08

5.12.08Something wants to be said, but the words don't agree.
Something that can't be said,
aphasia,
there aren't any words but maybe a style . . .

(mail.)


// Archive //