I det längsta går det att undvika att tala. Vinden tar orden och för dem åt ett annat håll.Something wants to be said, but the words don't agree.
Something that can't be said,
aphasia,
there aren't any words but maybe a style . . .

(mail.)


// Archive //